-15%

Tròng kính V-idol 1.56 STANDARD

153.000 ₫
180.000 ₫
-15%

Tròng kính V-idol 1.56 BIFOCAL

212.500 ₫
250.000 ₫
-15%

Tròng kính đổi màu V-idol 1.56 SUNPLUS

756.500 ₫
890.000 ₫
-15%

Tròng kính V-idol CLARIFY

238.000 ₫
280.000 ₫