Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH

  • Mục Đích Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Công ty sử dụng các thông tin cá nhân của khách hàng như số điện thoại, họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh nhằm:

- Lưu trữ dữ liệu khách hàng

- Chăm sóc khách hàng

- Thực hiện các chế độ bảo hành

  • Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin

Tất cá thông tin của khách hàng đều được bảo mật và lưu hành nội bộ trong công ty.

  • Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin

Thông tin khách hàng sẽ được tạo lần đầu tiên ngay từ khi khách hàng mua hàng bất kì tại cửa hàng và được lưu trữ dài hạn trong kho dữ liệu công ty.

  • Những Người, Hoặc Tổ Chức Có Thể Tiếp Cận Thông Tin

Thông tin này được các bộ phận bán hàng, marketing, sử dụng nhằm tích lũy điểm cho các lần mua hàng sau của khách, bảo hành, chăm sóc khách trong những thời gian sau khi có các chương trình ưu đãi mới.

  • Địa Chỉ Của Đơn Vị Thu Thập Và Quản Lý Thông Tin, Bao Gồm Cách Thức Liên Lạc Để Người Tiêu Dùng Có Thể Hỏi Về Hoạt Động Thu Thập, Xử Lý Thông Tin Liên Quan Đến Cá Nhân Mình

Thông tin được lưu trữ nội bộ trong cơ sở dữ liệu tại cửa hàng tại địa chỉ 135 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM, hotline 0795167676.

  • Phương Thức Và Công Cụ Để Người Tiêu Dùng Tiếp Cận Và Chỉnh Sửa Dữ Liệu Cá Nhân Của Mình Trên Hệ Thống Thương Mại Điện Tử Của Đơn Vị Thu Thập Thông Tin.

Người tiêu dùng có thể truy cập các thông tin cá nhân tại bảng quản trị tài khoản qua website hoặc app.

 * Chúng tôi cam kết dùng thông tin khách hàng đúng với mục đích nếu trên, nếu ngoài mục đích trên chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

custom.share: